محاسبه سرانگشتی مقدار آجر یا بلوک برای یک دیوار

محاسبه مقدار ملات و آجر یا بلوک مورد نیاز برای دیوار یکی از جنبه های مهم ساخت و ساز است. این کمک می کند تا خطر دست کم گرفتن یا بیش از حد برآورد کردن مقدار مواد مورد نیاز برای یک پروژه، که می تواند منجر به هزینه های غیر ضروری یا تاخیر شود، از بین برود. در این مقاله، اطلاعاتی در مورد نحوه محاسبه میزان ملات و آجر یا بلوک مورد نیاز برای دیوار ارائه خواهیم کرد.

پیوند آجری چیست؟

درک مفهوم پیوند آجری قبل از تلاش برای محاسبه مقدار ملات و آجر/بلوک مورد نیاز بسیار مهم است. پیوند به روشی اطلاق می شود که آجرها یا بلوک ها در طول ساخت و ساز قرار می گیرند. رایج ترین انواع باندها عبارتند از باند برانکارد، باند انگلیسی و باند فلاندری. هر نوع پیوند به مقدار متفاوتی آجر یا بلوک و ملات نیاز دارد.

محاسبه آجر دیوار

محاسبه مقدار آجر یا بلوک برای یک دیوار

قبل از محاسبه تعداد آجر یا بلوک مورد نیاز برای دیوار، تعیین ابعاد دیوار ضروری است. طول، ارتفاع و عرض دیوار را اندازه گیری کنید. این اندازه گیری ها به تعیین کل مساحتی که باید با آجر یا بلوک پوشانده شود کمک می کند. سپس ابعاد آجر یا بلوک مورد استفاده را تعیین کنید. ابعاد آجرهای استاندارد معمولاً 215 در 102.5 میلی متر در 65 میلی متر است، در حالی که ابعاد بلوک های بتنی 440 میلی متر در 215 میلی متر در 100 میلی متر است. با استفاده از این ابعاد، مساحت کل دیوار را با ضرب طول در ارتفاع و سپس کم کردن هر بازشو مانند در و پنجره محاسبه کنید.

(مساحت کل دیوار) - (مساحت دهانه ها) = (مساحت دیوار با آجر یا بلوک پوشانده شود)

با این محاسبه متر مربع یا متر مربع دیواری که باید پوشانده شود را بدست می آورید.

برای اتصال آجری معمولی، تقریباً 60 آجر در هر متر مربع و برای چسب برانکارد افقی، بین 50 تا 55 آجر در هر متر مربع نیاز است. برای بلوک های بتنی جامد، تقریباً به ده بلوک در هر متر مربع نیاز است.

(مساحت کل دیوار باید با آجر یا بلوک پوشانده شود) x (تعداد آجر یا بلوک مورد نیاز در هر متر مربع) = تعداد آجر یا بلوک مورد نیاز

به عنوان مثال، فرض کنید دیواری که برای تکمیل الگوی چسباندن آجر برانکارد نیاز به سربرگ کوتاه دارد، مساحتی معادل 20 متر مربع دارد. در این صورت، برای ساخت آن به 20 متر مربع در 60 آجر در هر متر مربع = 1200 آجر نیاز است.

محاسبه مقدار ملات برای دیوار

هنگامی که تعداد آجرها یا بلوک های مورد نیاز مشخص شد، میتوان میزان ملات مورد نیاز برای پروژه را محاسبه کرد. مقدار ملات مورد نیاز به نوع چسب آجر و اندازه آجر یا بلوک بستگی دارد. مقدار ملات مورد نیاز در هر متر مربع (m²) عبارت است از:

برای باند برانکار، باند انگلیسی یا باند فلاندی، 20 کیلوگرم سیمان و 0.5 متر مکعب ماسه برای 1 متر مربع آجرکاری مورد نیاز است.

برای بلوک های بتنی جامد، 17.5 کیلوگرم سیمان و 0.5 متر مکعب ماسه برای 1 متر مربع کار مورد نیاز است.

با استفاده از فرمول زیر مقدار کل ملات مورد نیاز پروژه را محاسبه کنید:

(تعداد آجر یا بلوک مورد نیاز) x (مقدار ملات مورد نیاز در هر آجر، بلوک یا متر مربع) = مقدار کل ملات مورد نیاز

مهم است که به یاد داشته باشید که تولید ملات بیشتر از مقدار یا محاسبه است. قوام مخلوط یک عامل حیاتی برای دوام دیوار است. استحکام، چسبندگی و مقاومت سازه را تعیین می کند.

محاسبه مقدار آجر یا بلوک برای یک دیوار

نتیجه

با استفاده از این راهنما، اکنون میتوانید میزان ملات و آجر یا بلوک مورد نیاز برای ساخت دیوار را به طور موثر محاسبه کنید. با در نظر گرفتن ابعاد دیوار و الگوی باند مورد نظر میتوان تعداد آجر یا بلوک مورد نیاز را تعیین کرد. با این رقم میتوان مقدار ملات مورد نیاز برای نگه داشتن آجرها یا بلوک ها را در جای خود محاسبه کرد. اندازه گیری مناسب و محاسبه دقیق به کاهش ضایعات و کاهش هزینه های ساخت و ساز کمک می کند. به یاد داشته باشید، اطمینان از وجود ملات و آجر کافی برای پروژه برای استحکام و دوام ساختمان بسیار مهم است. با استفاده از این راهنما، می توانید مقدار مورد نیاز برای شروع را با اطمینان محاسبه کنید. تیم Civilex با طراحی آنلاین ابزار محاسبه گر مقدار ملات و آجر/ بلوک جهت اجرای دیوار این امکان را میدهد تا شما عزیزان تنها با وارد کردن طول، ارتفاع و ضخامت دیوار، ملات مصرفی و نوع بلوک یا آجر بتوانید مقدار ملات و آجر را محاسبه کنید.