Main top Background

ساختمان و تکنولوژی های مدرن

عصری نو برای تحول در تکنولوژی های ساخت و ساز

انواع خدمات مجموعه سیویلکس

روند کار در سیویلکس

ما با تعامل بسیار نزدیک با شما سعی می کنیم بهترین و مطلوب ترین نتیجه را کسب کنیم.

مشاوره اولیه
مشاوره اولیه
1
طرح اولیه
طرح اولیه
2
جزئیات ساخت
جزئیات ساخت
3
عملیات نهایی
عملیات نهایی
4

مقالات جدید

درصد پیشرفت پروژه ها

0%+

پروژه ساخت سوله صنعتی

0%+

پروژه ساخت مجتمع مسکونی

0%+

پروژه آسفالت جاده مخصوص

0%+

پروژه گودبرداری اتوبان تهران کرج